ανακτήσει Κωδικός πρόσβασης

Εισαγάγετε το email σας και θα σας στείλουμε αμέσως τον κωδικό πρόσβασής σας για να έχετε πρόσβαση.

PIN ανάκαμψη

Εισαγάγετε το email ή τον αριθμό μέλους σας και θα σας στείλουμε αμέσως το PIN σας για να έχετε πρόσβαση.

Νομικό σημείωμα

Πληροφορίες σχετικά με την Imaginarium, S.A.

Επωνυμία εταιρείας: IMAGINARIUM, S.A.

VAT: A-50524727

Τομέας δραστηριότητας: Καταστήματα παιχνιδιών

Εταιρική διεύθυνση: Plataforma Logística de Zaragoza - C/ Osca, nº4 - 50197 Zaragoza (España)

Τηλέφωνο: 34 976 200 264

Φαξ: 34 976 200 586

E-mail: imaginarium@imaginarium.es

Εμπορικό Μητρώο της Zaragoza: Τόμος 2578, Αρ. φύλλου 15, Ενότητα 8, Φύλλο Z-27.551

Η συντήρηση αυτού του ιστοτόπου και η ευθύνη για όλα του τα περιεχόμενα, καθώς και το όνομα του www.imaginarium.gr έχουν καταχωρηθεί και ανήκουν στην Imaginarium, S.A.