Κάρτα του Club Imaginarium

Για να μπορείτε να αναγνωριστείτε ως μέλη και να απολαύσετε όλα τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρει το Club, είναι απαραίτητο να δείχνετε την κάρτα του Club σε οποιοδήποτε από τα καταστήματα Imaginarium.

Family Card

Familycard

Η κάρτα των οικογενειών με μικρά παιδιά.